Pawar

Certyfikaty

Nasza wiedza i doświadczenie zostały zweryfikowane przez niezależne instytucje. Pozwoliło nam to na uzyskanie niezbędnych uprawnień i dopuszczeń w zakresie naszej działalności.

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z posiadanymi przez nas uprawnieniami URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO do wytwarzania i dokonywania napraw stałych zbiorników ciśnieniowych.

Certyfikat UDT wytwarzanie
Certyfikat UDT naprawy
Certyfikat UDT modernizacja
Certyfikat ISO 3834
Certyfikat ISO 9001 18001