Pawar

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła produkowane przez nasz zakład spełniają wymagania UDT oraz norm przedmiotowych.

Odpowiednia konstrukcja oraz właściwy dobór materiałów pozwalają na zoptymalizowanie warunków wymiany ciepła. Zastosowanie specjalnych zabezpieczeń antykorozyjnych den sitowych (na życzenie klienta) pozwala znacznie zminimalizować, a w wielu przypadkach wykluczyć zjawisko korozji elektrochemicznej na styku rurki
z dnem sitowym.

Rodzaje produkowanych chłodnic:

  • chłodnice typu woda-woda, woda-olej, woda-destylat,
  • wytwarzane chłodnice posiadają wkłady o rurkach prostych rozwalcowanych w dnach sitowych lub do nich spawanych,
  • chłodnice powietrza (np. chłodnica silnika SYJd, SYJe142, chłodnica powietrza do wzbudnic generatora itp.),
  • nagrzewnice wodne do ogrzewania hal przemysłowych,
  • wkłady do nagrzewnic wodnych wszystkich typów (własne biuro projektowe) z rur bimetalowych,
  • rekuperatory pętlicowe - wymiary oraz powierzchnia wymiany ciepła według potrzeb. Temperatura pracy do 1000°C.